Geçmişten Günümüze Kocaeli Kitapları

21 05 2011

Geçmişten Günümüze Kocaeli Kitapları

1- 1745 Yılında İzmit ve İznik’e Yapılmış Bir Gezinin Öyküsü /
Charles de Peyssonel (Çev.F.Yavuz ULUGÜN)

2006-İzmit, 60 Sayfa
2- Agora’da Dans&Düş (Şehr-i İzmit’e Dair) / Şakir BALKI

2005-İzmit-196 Sayfa

3- Akmeşe-2004 / Yakup ÖZKAN

2004-Adapazarı- 70 Sayfa

4- Anadolu’daki Ortaçağ Kalelerinin İncelenmesi Nikomedia /
Chive Foss (Çeviri: F.Yavuz ULUGÜN)

2002-Kocaeli-156 Sayfa

5- Anadolu’nun Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı İçinde Hereke
Fabrikası ( Saraydan Hereke’ye Giden Yol) / Prof.Dr.Önder KÜÇÜKERMAN

1987-İstanbul-248 Sayfa

6- Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı / İsmail ARAR

1969-İstanbul-90 Sayfa

7- Atatürk’ün Kocaeli Ziyaretleri – Kocaeli Üniversitesi

2003-Ankara-96 Sayfa

8- Bir Demet Türküdür İzmit I / Bekir KARADENİZ

2000-İzmit-685 Sayfa

9- Bir Demet Türküdür İzmit II. / Bekir KARADENİZ

2000-İzmit-685 Sayfa

10- Bir İzmitlinin Hasan Tahsin Elbeyoğlu’nun Anıları / Nail
İNAL

2005-İzmit-189 Sayfa

11- Bir Zamanlar İzmit / M.Hikmet BAYAR

2002-İstanbul-156 Sayfa

12- Bir Zamanlar İzmit / Nezih BAŞGELEN

1998-İstanbul-24 Sayfa

13- Bireyin Tarihteki Rolü Açısından Yahya Kaptan / Şener AKSU

2003-Kocaeli-290 Sayfa

14- Brunga-Yarımca Tarihi / Avni ÖZTÜRE

1971-İstanbul-139 Sayfa

15- Bütün Yönleriyle (Seçilmiş) Kocaeli-İzmit Bibliyografyası
(1932-2002) / Yrd.Doç.Dr. Mehmet SARIOĞLU

2003-Kocaeli-100 Sayfa

16- Çanakkale Cephesi’nde Şehit Olan Kocaelililer / Volkan ŞENEL

2006-İzmit-762 Sayfa

17- Değirmendere Çınarları / Değirmendere Belediyesi

1999-Ankara-96 Sayfa

18- Dünden Bugüne SEKA / Selüloz-İş Sendikası

1996-Ankara-130 Sayfa

19- Dünü ve Bugünü İle Gölcük / Selahattin BELDAĞLI

1991-İstanbul-224 Safya

20- Ekonomik ve Sosyal Göstergeler / Başbakanlık Devlet İstatistik
Enstitüsü

1998-Ankara

21- Ermeni Meselesi ve Tehcir / Yrd.Doç.Dr.Bekir GÜNAY

2006-Kocaeli-144 Sayfa

22- Ermeni Tehciri İZMİT (1914-1920) / Yrd.Doç.Dr. Bekir GÜNAY

2002-Ankara-160 Sayfa

23- Eski Dostlar / Savaş POYRAZ

1999-İzmit-290

24- Etnoğrafya Müzesi-Saatçi Ali Efendi Konağı / H.Avni
DİLBAZ-Emel BALLIK

2001-İzmit-32 Sayfa

25- GEBZE (16-19 Yüzyılda) / Doç.Dr. Gülfettin ÇELİK

2003-Gebze-500 Sayfa

26- GEBZE 2000 / Komisyon

2000-Gebze-270 Sayfa

27- Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Restorasyonu (1961-1970)
/ Cahide TAMER

2004-İstanbul- 96 Sayfa

28- Geçmişin Aralığından Geleceğe Süzülen Işık / Seher Keçe
TÜRKER

2006-Kocaeli-122 Sayfa

29- Geçmişte ve Günümüzde Halıdere / Ahmet Nezih GALİTEKİN

1999-İstanbul-312 Sayfa

30- Geçmişte ve Günümüzde Yeniköy / Volkan ŞENEL

2006-İzmit-224 Sayfa

31- Gölcük Örcün Köyü ve Baba Sultan Zaviyesi / Ahmet Nezih
GALİTEKİN

1998-İstanbul-216 Sayfa

32- Gölcük Tarihçe ve Kültür Mirası Eserler / Ahmet Nezih
GALİTEKİN

2005-İstanbul-416 Sayfa

33- Her Yönüyle Kocaeli / Fatih ÖNCÜ

1992-İstanbul-90 Sayfa

34- İstiklâl Savaşı’nda Kocaeli Bölgesindeki Harekat / Kazım
ARAS

1936-İstanbul-176 Sayfa

35- İzmit Antik Su Sistemleri ve Paşasuyu / Müzeyyen ÜNAL

2001-Kocaeli-88 Sayfa

36- İzmit Bekirpaşa / Bekirpaşa Belediyesi

2005-İzmit-128 Sayfa

37- İzmit Mehmed Bey Nam’ı Diğer Fevziye Cami-i Şerifi/ Ahmet
Nezih GALİTEKİN

2002-İstanbul-236 Sayfa

38- İzmit Milletvekilleri / Kocaeli Üniversitesi

2006-İzmit-352 Sayfa

39- İzmit Su Yolları / Taner AKSOY

2000-İzmit-38 Sayfa

40- İzmit Şehri’nin Muhtasar Tarihi / Dr. Clamens BOSCH
(Terc:O.Nuri Arıdağ)

1937-İstanbul-45 Sayfa

41- İzmit Tarihi ve Eski Eserler Rehberi / Nezih FIRATLI

1959-İstanbul-70 Sayfa

42- İzmit ve Çevresel Tarihi / Rifat YÜCE (Kısaltan Dr.Metin
YÜCE)

1998-İstanbul-160 Sayfa

43- İzmit’i Aramak / Cemal TURGAY

1998-İzmit-70

44- İzmit’in Fetih Simgesi Orhan Camii (Gazi Süleyman Paşa Camii)
/ Volkan ŞENEL

2007-Kocaeli

45- İzmit’te Çocukluğum (II.Dünya Savaşı Yılları) / Merzuka
YAZICI

2004-İzmit-192 Sayfa

46- İzmit’te Türk Eserleri / Engin ÜRKMEZ

2006-Kocaeli-278 Sayfa

47- İzmit’te Zaman (Kent Üzre Ol Vukuat-ı Hikayat) / Şakir BALKI

1995-İstanbul-160 Sayfa

48- İzmitli Üç Yazar / Şakir BALKI

2004-İzmit-91 Sayfa

49- İzmitli Yıllar / Tanju CILIZOĞLU

1994-208 Sayfa

50- Kandıra Sempozyumu ve Kurultayı / Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi-Kandıra Kaymakamlığı

2005-İzmit-250 Sayfa

51- Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm / Yrd.Doç. Dr.
Işıl ALTUN

2004-İzmit- 416 Sayfa

52- Kaptan-ı Derya Karamürsel / Erdoğan ÖZDEMİR

2004-Kocaeli-440 Sayfa

53- Kenti Gözleyen Kule-İzmit Öyküleri / Sedat Tuna YALINCAN

1998-142 Sayfa

54- KOCAELİ 2001 / Kocaeli Valiliği

2001-İstanbul-370 Sayfa

55- Kocaeli Çevresinde Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı /
Türkiye Çevre Vakfı

2002-Ankara-168 Sayfa

56- Kocaeli Deprem Sonrası Demografik Ekonomik ve Sosyal Durumu
/ İzmit Kent Kurultayı

2000-İzmit- 234 Sayfa

57- Kocaeli Ereğli Beldesi Kitabeleri/ Ahmet Nezih GALİTEKİN

2001-İstanbul-64 Sayfa

58- Kocaeli Günümüz Şiiri Antolojisi / İhsan TOPÇU

2005-İzmit-260 Sayfa

59- Kocaeli İli Ağaçlı Kazası Temettuat Defterleri / Ali KINAY

2005-İzmit-294 Sayfa

60- Kocaeli Meclis-i Umumi Zabıtnamesi (1927) / Kocaeli
Dokümantasyon Merkezi

2007-Kocaeli-580 Sayfa

61- Kocaeli Sanayi Rehberi / İzmit Ticaret ve Sanayi Odası

1974-İzmit-330 Sayfa

62- Kocaeli Su Medeniyeti Tarihinden Bir Damla / Ahmet Nezih
GALİTEKİN

2006-İstanbul-212 Sayfa

63- Kocaeli Tarihinden Sayfalar / Prof.Dr.Atilla ÇETİN

2000-İzmit-160 Sayfa

64- Kocaeli Tarihi-Osmanlı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı Döneminde
Kocaeli / F.Yavuz ULUGÜN

2002-İzmit-232 Sayfa

65- Kocaeli Turizm Rehberi

Tarihsiz-İzmit-52 Sayfa

66- Kocaeli ve Çevresi Tarihi Bithyia-Arkeolojik,
Epigrafik,Numizmatik Bibliyografya / F.Yavuz ULUGÜN

2006-İzmit-270 Sayfa

67- Kocaeli ve Çevresinde İnanç Turizmi / F.Yavuz ULUGÜN

2001-İzmit-72 Sayfa

68- Kocaeli ve Marmara Bölgesi / Rifat GÖKÇEN

1990-İstanbul-50 Sayfa

69- Kocaeli Yöresi Güldestesi / Muhittin BAKAN

1996-İzmit-150 Sayfa

70- Kocaeli’nin Spor Tarihi / Levent ATALI

2006-Kocaeli-302 Sayfa

71- Kocaeli’ye Yerleşen Mübadil Muhacirler ve Akmeşe Tarihi /
Hüseyin ÖĞÜTCEN-Kevser ÖĞÜTCEN

2006-İstanbul-112 Sayfa

72- Kocaeli-Sakarya Tarihinden / Prof.Dr.Atilla ÇETİN

2004-Kocaeli-272 Sayfa

73- Kutsanmış Topraklar Armaş ve Ermeniler / Nurdan İPEK

2006-İstanbul- 144 Sayfa

74- Leyla ATAKAN / Kocaeli Üniversitesi

2002-Ankara-85 Sayfa

75- M.Sabri Yalım’a Armağan / Kocaeli Dokümantasyon Merkezi

2001-İzmit-216 Sayfa

76- Milli Mücadele’de İzmit Sancağı / Dr.Yusuf ÇAM

1993-İstanbul-272 Sayfa

77- Milli Mücadele’de Servetiye Cephesi / Ali ÜZMEZ

2006-İzmit-256 Sayfa

78- Nicomedi’anın Büyülü Yüzü İzmit / Şakir BALKI

1999-İzmit-224 Sayfa

79- Nicomedia Masalları / Ufuk SAKA

2004-İstanbul-128 Sayfa

80- Nicomedia Yöresindeki Yeni Bulgularla İzmit Tarihi / Avni
ÖZTÜRE

1981-İstanbul-228 Sayfa

81- O Yılları Yaşamak (İzmit Sinemaları) / Şakir BALKI

2001-İzmit-64 Sayfa

82- Osmanlı Belgelerinde Darıca / Doç.Dr.Said ÖZTÜRK

2005-İstanbul-630 Sayfa

83- Osmanlı Dönemi Gölcük Mezar Taşları/ Ahmet Nezih GALİTEKİN

2000-İstanbul-288 Sayfa

84- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İzmit Çuha Fabrikası (1844-1920) /
Hilal KARAVAR

2006-Kocaeli-124 Sayfa

85- Seka Tarihi / Seka Genel Müdürlüğü

1996-Ankara-498 Sayfa

86- Seyyadane Bir Cevalan (Beykoz’dan İzmit Körfezi’ne Bir Av
Gezisi / Ahmed Mithat (Haz. Sami Önal)

2005-İstanbul

87- Şampiyonluk Yolunda Kocaelispor (25.Yıl)

1991-İzmit- 250 Sayfa

88- Tarih Öncesi & Helenistlik Dönem Bithynia / KYÖD Tarih
Araştırmaları Gurubu

2004-İzmit- 264 Sayfa

Kaynak; http://www.kocaeli.bel.tr